Rýchlobežné fóliové priemyselné brány

Rýchlobežné fóliové brány DYNACO sú vďaka svojim jedinečným vlastnostiam vhodné predovšetkým pre prevádzky s vysokou intenzitou dopravy (logistické prevádzky, sklady, veľkoobchody, farmaceutické prevádzky, letiská a pod.). Svoje využitie nachádzajú aj v prevádzkach kladúcich vysoké nároky na hygienu a udržanie mikroklímy prevádzky (potravinársky priemysel, umývacie linky, chladiarenské a mraziarenské prevádzky a pod.). Dokonca sa do menších brán dá integrovať núdzový východ. Samozrejmosťou pri rýchlobežných fóliových bránach DYNACO je ich zaistenie mnohými patentmi a certifikátmi. Vďaka tomu a zároveň vďaka svojej jedinečnej konštrukcii sú rýchlobežné brány DYNACO výnimočnými produktmi na trhu.

Maximálna bezpečnosť pre užívateľa

Fólia brány neobsahuje žiadne pevné časti (výstuhy, koncovú lištu), ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť zdravie užívateľa. Nie sú tu nutné žiadne prídavné bezpečnostné prvky. Ale samozrejme sa na bránu bezpečnostné prvky dajú pridať.

Pohodlné a funkčné ovládanie

Brány sa dajú ovládať pomocou akýchkoľvek ovládacích prvkov. Od vypínačov cez diaľkové ovládania, pohybové snímače až po magnetické slučky, ktoré otvoria iba autu alebo vysokozdvižnému vozíku. Samozrejmosťou je automatické zatvorenie po uplynutí nastaveného času.

Samoopraviteľnosť

Fólia sa vďaka svojej pružnosti a pevnosti dokáže prispôsobiť vzniknutej kolízii, napr. s vysokozdvižným vozíkom. Náraz vytrhne fóliu z vodiacich líšt, tá je však po náraze jednoduchým vytiahnutím a spustením automaticky navedená späť do vodiacich líšt a o niekoľko sekúnd je rýchlobežná fóliová brána DYNACO opäť v normálnom chode.

Vysoká odolnosť proti vetru

Špeciálne spevnené vodiace lišty umožňujú odolávať vetru s rýchlosťou až 160 km/h bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom porušená funkčnosť rýchlobežnej fóliovej brány DYNACO. Zásluhou absencie pevných častí fólie nemôže dôjsť k ohybu či prasknutiu.

Minimálne náklady na údržbu

Rýchlobežná fóliová brána DYNACO neobsahuje takmer žiadne dielce podliehajúce nutnosti výmeny po určitom čase (ťažné alebo tlakové pružiny, bezpečnostné pásy, motorovú brzdu a pod.). Vďaka jedinečnosti tejto konštrukcie minimalizuje rýchlobežná brána DYNACO náklady na akúkoľvek údržbu či servis. V podstate tak zákazník šetrí svoje peniaze a čas.

Galéria

Videá

Loading Video... If you're seeing this message you may not have Flash installed.
Loading Video... If you're seeing this message you may not have Flash installed.