Nakúpte chytro a môžete vyhrať 1000 €

Objednajte si akýkoľvek výrobok LOMAX a odložte montáž na jar 2019 (7.1 - 15.4. 2019). Získate najlepšiu zľavu a v každom z 25 súťažných týždňov vyžrebujeme výhercu za uplynulý týždeň, ktorý získa výhru vo forme vrátenia ceny objednaného výrobku do maximálnej hodnoty   1 000 €. Čím skôr nakúpite, tým väčšia bude Vaša šanca na výhru!


Ako súťaž prebieha?

 1. 1

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si v termíne od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 vrátane záväzne objedná výrobky, ktoré vyrába alebo dodáva spoločnosť LOMAX & Co s.r.o. (organizátor).

 2. 2

  A súčasne si ich inštaláciu objedná na obdobie od 7. 1. 2019 do 15. 4. 2019 vrátane.

 3. 3

  Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať priebežne od 36. kalendárneho týždňa roku 2018. Do konca každého kalendárneho týždňa bude vyžrebovaný náhodným spôsobom jeden výherca za uplynulý týždeň. V 52. týždni roku 2018 a 1. týždni roku 2019 žrebovanie neprebehne z dôvodu celozávodnej dovolenky organizátora.

 4. 4

  Všetci účastníci súťaže zostávajú v súťaži po celé súťažné obdobie (1. 9. 2018 - 15. 4. 2019).

 5. 5

  Výherca bude oboznámený o výhre telefonicky alebo písomne najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania súťaže. Výhercovia budú uverejnení aj na tejto súťažnej stránke.